Skip to main content
Lễ khai giảng lớp Dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Châu Sơn năm 2024

Lễ khai giảng lớp Dạy nghề cho

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Châu Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp

Giao lưu bóng đá kỷ niệm ngày 26 tháng 3 năm 2024

Giao lưu bóng đá kỷ niệm ngày 2

Lễ đón bằng công nhận xã Châu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Lễ đón bằng công nhận xã Châu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngoại khoá trải nghiệm Ngày hội “Chợ quê” năm 2024

Ngoại khoá trải nghiệm Ngày hội

Hội nghị triển khai các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Hội nghị triển khai các biện ph

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm I năm 2023

Tổng kết công tác thi đua khen

Lễ bế giảng lớp xoá mù chữ giai đoạn I xã Châu Sơn năm 2023

Lễ bế giảng lớp xoá mù chữ giai

Lễ bế giảng lớp Dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Châu Sơn năm 2023

Lễ bế giảng lớp Dạy nghề cho la

Đoàn công tác Sở Nội vụ đến thăm và học tập kinh nghiệm tại xã Châu Sơn về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đoàn công tác Sở Nội vụ đến thă

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About