Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Lãnh đạo Đảng ủy

- Bí thư Đảng ủy: Lộc Dương Bảo 

                Điện thoại: 0384883926

- Phó bí thư: Vi Thị Hằng

                Điện thoại: 0961717388

 

About