Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

          Xã Châu Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Đông Nam của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng sơn. Cách trung tâm huyện 15 km, chạy dọc theo Quốc lộ số 4B (có 5 thôn nằm trên Quốc lộ 4B và 2 thôn vùng cao):

Phía Đông giáp xã Hà Lâu – Tiên Yên - Quảng Ninh

Phía Tây giáp xã Đồng Thắng và xã Cường Lợi

Phía nam giáp xã Bắc Lãng

Phía Bắc giáp xã Kiên Mộc.

Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 97,277 km2, có 7 thôn: Nà Van, Khe Cù, Thống Nhất, Háng Ý, Nà Nát, Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn. Tổng số 420 hộ dân với 1.770 nhân khẩu. Toàn xã có 108 hộ nghèo, hộ cận nghèo 58 hộ. Có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó: Dân tộc Tày chiếm 70%, dân tộc Dao chiếm 28%, các dân tộc khác chiếm 2%.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo cấp Ủy Đảng chính quyền cùng các đoàn thể nhân dân xã tích cực hưởng ứng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã. Trong năm đã đạt được các thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp Ủy Đảng và chính quyền các cấp khơi dậy được phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó phát huy được nội lực và ra sức thi đua lao động, sản xuất, rèn luyện trau rồi kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, do mặt bằng dân trí không đồng đều giữa các thôn gây ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền dẫn đến phong trào thi đua lao động, sản xuất và một số mặt hoạt động khác chưa đi vào chiều sâu, kết quả đạt chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin còn chậm, do đội ngũ cán bộ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa nghiên cứu sâu các văn bản hướng dẫn của cấp trên gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền. Nền kinh tế chủ yếu của nhân dân trong xã là sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu là tự cung tự cấp, sản phẩm hàng hoá chưa nhiều. Vì vậy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

ubnd xa
             Trụ sở Đảng uỷ- HĐND- UBND xã Châu Sơn

 

vh xa
                 Nhà văn hoá trung tâm xã Châu Sơn

 

About