Skip to main content

Đoàn công tác Sở Nội vụ đến thăm và học tập kinh nghiệm tại xã Châu Sơn về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đoàn công tác Sở Nội vụ đến thăm và học tập kinh nghiệm tại xã Châu Sơn về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023

 

Thực hiện Công văn số 2458/UBND-NV ngày 11/11/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập V/v tạo điều kiện cho cán bộ, công chức xã nghiên cứu thực tế tại huyện Đình Lập theo Chương trình khoá bồi dưỡng năm 2023.

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Châu Sơn. Uỷ ban nhân dân xã Châu Sơn tiếp đoàn công tác của Sở Nội vụ xuống xã thăm quan và học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Châu Sơn năm 2023.

 Đoàn công tác gồm có:

1. Ông: Lương Ngọc Thịnh- Phó trưởng Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn- Trưởng đoàn;

2. Bà: Mã Thị Huệ- Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đình Lập;

3. Cô giáo và 80 học viên là cán bộ, công chức các xã trên địa bàn tỉnh.

Về phía xã Châu Sơn có lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND- MTTQVN xã, cùng toàn thể cán bộ công chức xã, các ban ngành đoàn thể xã là Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Châu Sơn. Qua buổi làm việc nhằm trao đổi những cách làm hay cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Châu Sơn. Buổi làm việc diễn ra thành công tốt đẹp !

nghien cuu 2

 

 

About