Skip to main content

Giao lưu văn nghệ Dân quân cụm 2 năm 2023 tại xã Bắc Lãng

Giao lưu văn nghệ Dân quân cụm 2 năm 2023 tại xã Bắc Lãng

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCH ngày 08/02/2023 của Ban CHQS huyện Đình Lập về việc huấn luyện lực lượng quân sự địa phương năm 2023. Thực hiện Kế hoạch Hoạt động huấn luyện Dân quân cụm 2 năm 2023, của Ban chỉ đạo huấn luyện Dân quân cụm 2.

Tối ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại hội trường Nhà văn hoá xã Bắc Lãng. Ban chỉ đạo huấn luyện Dân quân cụm 2. Gồm các xã Đồng Thắng, Châu Sơn và Bắc Lãng tổ chức giao lưu văn nghệ tại xã Bắc Lãng.

 Lãnh đạo Ban chỉ huy huyện gồm có:

1. Đ/c: Mã Huy Thủ, Thượng tá, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện;

Về phía xã Đồng Thắng, xã Châu Sơn và xã Bắc Lãng có lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND- MTTQVN xã, cùng toàn thể cán bộ công chức xã, các ban ngành đoàn thể xã là Ban chỉ đạo huấn luyện Dân quân cụm 2 năm 2023, cùng toàn thể chiến sĩ dân quân cụm 2 và đông đảo bà con nhân dân đến hưởng ứng. Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra thành công tốt đẹp !

dan quan 1

 

 

About