Skip to main content
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
Số hiệu văn bản
77/BC-UBND
Ngày ban hành
08-09-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About