Skip to main content
Trích yếu Phiếu phân loại Cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại bộ phận một cửa tháng 5 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản

About