Skip to main content

Lễ khai giảng lớp Dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Châu Sơn năm 2024

Lễ khai giảng lớp Dạy nghề cho lao động nông thôn

tại xã Châu Sơn năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Uyrt ban nhân dân huyện Đình Lập V/v Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-TTGDNN-GDTX ngày 06/03/2024 của Trung tâm GDNNTX huyện Đình Lập V/v triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Đình Lập.

 Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại hội trường nhà văn hóa thôn Háng Ý, xã Châu Sơn. Uỷ ban nhân dân xã Châu Sơn phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đình Lập tổ chức lễ khai giảng lớp: Kỹ thuật chế biến món ăn trên địa bàn xã năm 2024.

I. Đến dự buổi lễ về phía huyện có:

  1. Ông Lương Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện.
  2. Bà Lương Thị Thời, giáo viên dạy lớp học.

II. Phía xã Châu Sơn có:

1. Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã,

2. Ông Trìu Văn Tư, Công chức VHXH xã.

 Cùng toàn thể 35 học viên của lớp: Kỹ thuật hế biến món ăn tại thôn Háng Ý. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp !

lop hang y 2

 

 

 

 

 

 

 

About